Karol Gajek

Karol Gajek, adwokat, rzecznik patentowy, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, oraz Studium Podyplomowego Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Przez wiele lat zdobywał doświadczenie w pracy w renomowanych kancelariach, tak prawno-patentowych, jak i dużych kancelariach ogólno-prawnych. Wcześniej przez trzy lata pracował w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP, gdzie po zdaniu egzaminu eksperckiego udzielał prawa ochronne na znaki towarowe. Odbył także półroczny staż w Departamencie Znaków Towarowych EUIPO w Alicante - agencji Unii Europejskiej zajmującej się rejestracją wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W kolejnych latach był prelegentem na licznych konferencjach i seminariach poświęconych własności intelektualnej, na których przedstawiał głównie tematykę prawa znaków towarowych, oraz zarządzania własnością intelektualną. 

 

Karol jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie (nr wpisu 5308), oraz wpisany jest na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP (nr wpisu 3236). Jest także profesjonalnym pełnomocnikiem w EUIPO (nr wpisu 42389). Karol jest aktywnym członkiem organizacji międzynarodowych zajmujących się znakami towarowymi International Trademark Association (INTA) i Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG).  

 

Karol został indywidualnie nominowany w zestawieniu “The Legal 500 EMEA - 2019”, jako rekomendowany prawnik w zakresie własności intelektualnej w Polsce (“Recommended Lawyer: Intellectual Property”). Jest również współautorem publikacji "International Comparative Legal Guide to Trade Marks - Global Legal Group", w której od kilku lat przedstawia system prawny znaków towarowych w Polsce.

Współpracownicy

Kancelaria ViaMarca współpracuje na stałe z wieloma profesjonalistami (rzecznicy patentowi, radcy prawni, prawnicy), oraz z kilkunastoma polskimi i zagranicznymi kancelariami, tak o profilu ogólnoprawnym jak i prawno-patentowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować profesjonalne doradztwo także w sprawach opartych na obcych systemach prawnych, oraz w sprawach, w których własność intelektualna przenika się z innymi gałęziami prawa i różnymi dziedzinami nauki.

yelow_gree_square.jpg

Co powiedzieli inni:

"Karol rozumie firmy, którym pomaga, a także ich cele biznesowe. Jest zorientowany na rozwiązania i analizuje każdy aspekt sprawy, aby przygotować jasną strategię.

WTR 1000

WTR1000.jpg

"Karol Gajek to kluczowa postać w sprawach dotyczących patentów i znaków towarowych. [Recommended Lawyer- Intellectual Property, Poland 2019]."

Legal 500 EMEA

Karol Gajek trademarks ICLG
Karol Gajek Legal 500