Współpraca

We współpracy z klientami kierujemy się kilkoma podstawowymi zasadami: lojalnością, przyjaznym i szczerym podejściem, elastycznością we współpracy, oraz responsywnością.

 

Zawsze robimy wszystko, aby zapewnić profesjonalną obsługę prawną zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

 

W zależności od specyfiki pracy oraz życzeń klienta Kancelaria stosuje różne zasady dotyczące wynagrodzenia za wykonaną pracę:

  • ustalone z góry wynagrodzenie za pracę przy konkretnym zadaniu bądź projekcie – najczęściej stosowane w sprawach zgłoszeń i badań praw IP oraz przygotowywaniu opinii i umów;

  • wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne – stosowane w przypadku, gdy klient życzy sobie długoterminowej i regularnej pomocy prawnej - jest to opcja najbardziej ekonomiczna dla klienta;

  • wynagrodzenie oparte częściowo na premii za sukces – co do zasady stosowane podczas prowadzenia spraw spornych;

  • wynagrodzenie godzinowe – stosowane na życzenie klienta.

 

Naszym celem jest budowanie trwałych relacji z klientem, zarówno poprzez oferowanie usług najwyższej jakości, jak i poprzez elastyczne podejście do ekonomicznych aspektów wzajemnej współpracy. 

yelow_gree_square.jpg

Porady zdalne 

Cenimy czas przedsiębiorców i w większości spraw jesteśmy w stanie doradzić kontaktując się z klientem za pomocą emaili, telefonicznie lub poprzez komunikatory internetowe.